ואקוטק

ואקוטק

ליווי וטיפול בהוצאת היתר בנייה, היתר שינויים ותעודת גמר למבנה תעשייה חדש בפארק ספירים.

בית איבגי

בית איבגי

קריית הממשלה קריית גת. ליווי וטיפול בהיתר שינויים, הוצאת תעודת גמר והכנת תב”ע בסמכות מחוזית לתוספת קומות.

מתחם חממית בע”מ

מתחם חממית בע”מ

ליווי בהוצאת תב”ע בסמכות מקומית, תב”ע בסמכות מחוזית, שימוש חורג והיתרי בנייה שלב א’+ב’.

קרית האחדות 3

קרית האחדות 3

טיפול 50  בניינים בני 7 קומות ו-2  בשכונת כרמי גת. הוצאת תעודת גמר ל-516 יח”ד